AZ EREDETI MAGYAR KIADÁS KÉZIKÖNYVE –  NEM KOMPATIBILIS A KIBÕVÍTETT, ANGOL NYELVÛ VERZIÓVAL.

Az eredeti magyar nyelvû NEWCOMER csak C-64-en fut 1541, 1541/II, Ocean and Blue chip meghajtókkal.

Figyelem: 1570, 1571-es meghajtókkal nem mûködik.

C-128-on szintén NEM mûködik !!!!

NEWCOMER STÁB

Forgatókönyv, játékszerkesztés, zene és kézikönyv

Gonda Zoltán

A teljes program

Lay András

Az összes grafika, és borító

Fóris Csaba

Játéktesztelõk:

Mezei Attila

Belánszky István

Zsilinszki Zoltán

Ziemer Sándor

Lám Gábor

Tószegi Szabolcs

Kovács Balázs

Cseke Balázs

Szalay György

Bernáczki Zoltán

 

 

Elõhang

Csend. Szokatlan csend...

A lágy szellõ ravaszul tört utat magának a térség repedezett falai közt, könnyedén kavarta fel a port tekergõzõ karjaival. Egyetlen rovar, egyetlen énekesmadár, egyetlen állat hangja sem hallatszott. A helyzet különos lehetett volna a közönséges szemlélõdõ számára, de úgy tûnt, senki sincs a közelben, aki ezt végiggondolhatná.

Egy termetes, sasszerû, fekete madár kimért szárnycsapásokkal húzott el a kihalt tér felett, böszkén vitorlázva a távoli horizontot uraló erdõ felé. Néhány kósza papírdarab keresztülbukdácsolt a pusztulás érzetét keltõ tócsák és kövek borította területen. Minden dermedt volt, mintha csak ez a hely lenne maga a világ vége.

És mégis megmozdul valami...

"Különös dolgok, lelkük vagy értelmük nincs, akárcsak kitalálójuknak. A tér átellenes falain két baljós kinézetû szerkezet kel életre zajtalanul. Eddig a pillanatig békésen olvadtak bele a fal semleges felületébe, most pedig határozott mozgással mindkettõ megnyílik a világra, karjaik úgy nyújtózkodna, mint lusta végtagok. Nem sietnek, de nem is vesztegetik idejüket.

A gépek kiváncsian villogtatják meg jelzõfényeiket, aztán hatalmas energianyalábok futnak végig a krómozott karokon és tartóelemeken, melyek megremegnek az életrekelõ, ide-oda csapkodó kékes sugaraktól. Hirtelen a cikázó energiarészecskék egy csomóba gyûlnek, és megpróbálnak találkozni egymással a térség közepén. Néhány ügyetlen próbálkozás után találkoznak, óriási villanás borítja el a teret..."

Nem tartott túl sokáig. Talán nem is vette észre senki. De a férfi, aki majdnem eszméletlenül feküdt a földön, testén az energianyalábok utolsó villanásaival, nem így értékelte a dolgot. Nehéz, mozdulatlan tagjai nem tudták követni agyának parancsait. Értelmét idegen gondolatok szállták meg, képtelen volt ellenállni. Nem érzett semmit, csak az egyre sötétülõ világot látta, melybe, akár egy kútba, zuhanni kezdett. -Neee!!! - akarta kiáltani, de hangszálai nem engedelmeskedtek...

Cipõjének sarka tompán puffant a pallón, míg a hajó könnyedén ringatózott a halszagú esti szélben. A hatalmas ablakok mögül dixieland hangjai szûrõdtek ki, rengeteg embert látott az étteremben, akik szemmel láthatólag jól érezték magukat. A legközelebbi üvettáblánál egy nõ és egy férfi üldögélt önfeledten beszélgetve.

Féltékenység...

Ez a forrása minden bajnak. Arcéle megkeményedett a szégyenteljes jelenet láttán. Ujja ráfeszültek a Spass agyára, ahogy a fegyvert két kiszemelt áldozatára emelte.

A becsapó lövedék robaja megremegtette a fedélzetet, majd az ismeretlen férfi hanyattzuhant, mellkasán a szörnyû lõtt sebbel... Partnere megpróbált menekülni, de csak egyetlen lépésre tellett idejébõl. Az ólomgolyók megpecsételték sorsát.

Aztán csak a tömeg visszataszító kiabálására emlékezett no meg a bilincsek csattanására. Rendõrök lökdösték, és ordítoztak, de nem érdekelte. A hangos emberi gyûrûben nyugodtan várakozott a légsiklóra, mellyel elszállították. Az újságok késõbb "Pszichopata gyilkosként" emlegették, azonban ehhez soha nem tudott hozzászokni.

-Hé, Jövevény! - hallatszott egy hang a távolból. Nehezen kivehetõ volt, mintha vízesésen keresztül hallaná, lassan kezdett csak magához térni.

-Üdvözöllek a Szigeten! Caldyn legyen veled!

Zúgott a feje, akár egy méhkas, és az arcot továbbra sem látta.

-Régóta nem érkezett Jövevény - folytatta a hang. -Talán két hete is megvan. A nevem Waarden és azért vagyok itt, hogy ruhát és bátorítást adjak neked. Szükséged lesz rá, ha nem akarsz mindjárt az elsõ sarkon fûbe harapni.

-Miféle... miféle szigetrõl beszélsz?... - nyögte, ahogy remegõ izmokkal felült. -Hol vagyok?

A vele szemben álló ember meglepõen komoly hangon válaszolt: -Ez az a hely, ahol az ember megbûnhõdik a tetteiért. Nagy bûnt követtél el, igaz?

-Iigen... de nem emlékszem pontosan...

-Nem számít - hallotta a bátorító hangot, s fokozatosan egy javakorabeli férfi arca bontakozott ki elõtte a szemét borító ködbõl.

Fájdalomhullámok cikáztak át a testén. -Azért vedd csak el a ruhát, teljesen meztelenül mégsem járhatsz. Nagyon vonzaná a kiváncsi tekinteteket.

A férfi barátságos arccal nyújtott át egy köteg rongyot, melyet az imént még ruhaként említett.

"Ezt kell viselnem?"

-És fogadj meg még egy tanácsot: Az Ezredes nevû, gonosz ember régóta félelemben tartja a Várost. Ne próbálj kikezdeni a talpnyalóival! Jövevényeknek nincs kegyelem.

A kép már teljesen kitisztult, megpróbálta összerakni a jelenetet maga elõtt. Lassan bólogatva mondta: -A ruhát köszönöm, de továbbra sem értek semmit... - a vele szemben húzódó fal felé bökött az ujjával.

-Tudsz valamit mondani azokról a különös szerkezetekrõl? - még mindig hunyorgott kissé.

-Ne is gondolj rájuk - hárította el az öreg a kérdést, majd gyorsan másra tért. -Jó, hogy eszembe jut... a legfontosabb feladatom az, hogy elvezesselek a papunkhoz, Phil Murdock-hoz, õ fogadja a Jövevényeket... - kezével gesztikulált, s az utolsó szónál felvonta a szemöldökét.

-Ez a szó belegázolt az ember érzéseibe...

-Ugyan... felejtsd el! Inkább arra gondolj, hogyan tovább! - valamelyest félrenézett, talán némi türelmetlenség is érzõdött a hangjában. -Nos, akkor elvezesselek Murdock atyához?

 

Bemutatkozás

Üdvözlünk, jövevény, jövõbeli kalandjátékunkban, mely a Newcomer (Jövevény) címet viseli!

Embert próbáló feladatnak bizonyult e játék elkészítése, de az eredmény megérte a fáradtságot. talán nehezen tudod elképzelni, hogy a fejlesztés négy év és öt hónapig tartott a Commodore 64-es számítógépre. Vess egy pillantást a grafikára, a gyorstöltõre, a történetre stb. Egy kicsit megõszültünk, mire sikerült mindent belegyömöszölni a kicsi memóriába, de úgy gondoljuk, az eredmény megérte a befektetett munkát.

Szándékunk szerint a legjátszhatóbb, a legszebb, és legizgalmasabb kalandjátékot szerettük volna létrehozni ezen a számítógépen. Nem tudom, vajon elértük-e a célunkat, a döntés a tied, de a szórakozás garantált. Ha elmélyülsz a játékban, valószínûleg csak jónéhány heti idõtöltés után keveredsz ki belõle, melyhez sok szerencsét és kitartást kívánunk.

Ha bármilyen kérdés, vagy észrevétel felmerül bennetek, akkor a newcomer@mosogep.rulez.org e-mail címen választ kaphatsz.

Hogyan vágjunk bele?

A startsequence lemezrõl megnézheted az "intro" file-t, mely megadja a játék alaphangulatát. Gépeld be a következõt: load"intro",8,8 [RETURN] s a program magától elindul. A startsequence magyar megfelelõje az elõhangban olvasható, de már itt ajánlott a fokozott figyelem! Végül ha minden információ leülepedett benned, kezdõdhet a játék. A boot lemezrõl egyszerûen töltsd be a "NEWCOMER" elnevezésû file-t a következõképpen: load"NEWCOMER",8,8 [RETURN]. A többi lemezoldal listázásakor ne lepõdj meg, ha a directory helyett csak furcsa karaktereket látsz. A játék kezdetén a program egy kérdéssel indul, vajon kimentett állást akarsz-e folytatni, vagy sem. Kezdésnek nyomjuk meg az [N] betût, s máris döntés elé kerülsz. Innentõl rád van bízva, mit teszel.

FIGYELEM:

A lemezt mindig akkor helyezd be a meghajtóba, amikor a program ezt kéri. Ha rossz oldalt raksz be a meghajtó ezt kattogással jelzi, de ha behelyezed a jót, automatikusan tölteni fog róla.

 

Rólad és a csapatodról néhány szót...

Te vagy a fõhõs, Neil Quoit, aki megjelenésével megint növelte a Sziget lakosainak számát. Az elméd összezavart állapotban, nincsenek barátaid, használható tárgyaid, fegyvereid. Ez tarthatatlan. Az a legnagyobb bizonytalansági tényezõ számodra, hogy nem vagy túl ismerõs errefelé. Jövevény vagy.

Ügyelj arra, mennyire különbözik az emberek viselkedése, milyen a hozzád való viszonyuk. Beszélj velük, gyûjts tárgyakat, vásárolj, és feleslegessé váló dolgaid értékesítsd. Vigyázz, nehogy egy fontos tárgyat is az ebek harmincadjára juttass! Gyûjts pénzt, ha jobb felszerelésre van szükséged!

Néhány ember barátságos, mások az utadba fognak állni. Viselkedj belátásod szerint. A szaglászás nem mindig kifizetõdõ, így néha meg kell az életedet védened, ha képes vagy rá!

Némi idõ múltán egyedül fogod érezni magad, és szükséged lesz némi segítségre. Próbálj felkutatni olyan társakat, akik szívesen csatlakoznak hozzád, de biztosnak kell lenned, bízhatsz-e bennük vagy sem.

Könnyen megtörténhet ezenfelül, hogy a játék befejezése lehetetlen lesz néhány barát segítsége nélkül. Jusson eszedbe! Nem tanulhatsz meg mindent egyszemélyben, de ha megengedheted magadnak és elég tapasztalt vagy, némi korlátozással ugyan, de fejlesztheted a tudásod. Legfeljebb öt további ember lehet a csapatodban, de ott és akkor szabadulhatsz megtõlük, amikor csak akarsz.

Karakter információk

A játék során, attól függõen, mennyi társad van, 1-tõl 6-ig megnyomva a számokat, megvizsgálhatod a kérdéses csapattag képességeit.

A [space] billentyû mindig egy képernyõvel elõrébb visz téged, míg az [ESC] [visszanyíl] egyet vissza.

Elõször is a nevet vegyük szemügyre. Természetesen ez a nemzetiségtõl függ. Jónéhány nemzetiség fiai és lányai szerepelnek a játékban, és néha ennek jelentõsége is van.

Aztán nem feledkezhetünk meg az emberek nemérõl. Általában ez két fajtára oszlik, férfire és nõre. Nem vállalok felelõsséget más nemekért. Végül, de nem utolsósorban mindenkinek van kora.

Egyik feladatod, hogy elegendõ pénzt gyûjts az üzleti tranzakciókhoz. Amikor fizetsz, a program az elsõ embernél nézi a pénzt.

Idõnként szükséges, hogy az összeget a csapattagok összedobják vagy elosszák maguk közt. Megteheted ezt a fõmenüben a [P], P)énzt össze és az [S], S)zétoszt lenyomásával. Az efölött álló óriási szám azt mutatja, mennyire tekintenek fizetõképesnek.

Az "EXP"-re (experience=tapasztalat) pillantva megtudod, az adott pillanatban mennyire intelligens, tanulékony fickó vagy. Ezek szerint ez a tapasztalati pontszámod, mely meghatározza, milyen szaktudásokkal tudod magad felruházni, ha megtalálod a módját.

Ehhez természetesen elõször a képességeidnek kell a megfelelõ szintet megütniük. Minél több csetepatéba keveredsz, másszóval minél több csatából kerülsz ki gyõztesen, annál jobbak lesznek a képességeid.

Képességek

1. Erõ (ERÕ)

2. Gyorsaság (GYO)

3. Ész (ÉSZ)

4. Ügyesség (ÜGY)

5. Karizma (KAR)

Mindegyik képesség hat szintre oszlik, de a magasabb szintek egyre lassabban fejlõdnek.

Erõ

Gyorsaság

Ész

Ügyesség

Karizma

1. Zsenge

Lajhár

Hülye

Béna

Undorító

2. Gyenge

Lassú

Buta

Ügyetlen

Ronda

3. Edzett

Élénk

Fogékony

Gyakorló

Átlag

4. Izmos

Fürge

Eszes

Jártas

Szép

5. Erõs

Gyors

Okos

Ügyes

Vonzó

6. Bika

Villám

Zseni

Aranykéz

Elbûvölõ

Az erõ határozza meg, mennyi súlyt tudsz cipelni. A minimum 8 kilogramm. Ezenfelül e képesség jól jöhet még, ha valamilyen súlyos tárgyat kell elmozdítani. Azonban hiába az isteni erõ, ha nem vagy elég gyors. Most pedig elérkeztünk az egyik legfontosabbhoz, az észhez. A szaktudások csaknem fele ettõl függ. Például a nyomolvasás, meggyõzés, elsõsegély stb. Az ügyesség fõleg a harci szaktudásokhoz szükségeltetik, de ha nem vagy eléggé ügyes, soha nem fogsz egy zárat feltörni, vagy egy akadályt megmászni. A meggyõzõ készség nemcsak a filmiparban fontos, néha a továbbhaladást is segítheti. Szóval ügyelj a karizmádra!

Szaktudások

Ha a karakterinformációk elsõ képernyõjén megnyomod a [space]-t, eljutsz a szaktudásmenübe, ahol a kérdéses csapattag szaktudásai és annak szintjei vannak felsorolva. Maximum 10-es szintû lehet egy szaktudás. Ha több, mint nyolc szaktudással bírsz, lapozhatsz a [T], T)öbbi billentyû lenyomásával.

A szaktudásokat három csoportba oszthatjuk. Az elsõt harciaknak nevezzük, a második csoportnak egy tárgyi feltételnek kell megfelelni, hogy használhasd, végül azok következnek, melyeket közvetlenül lehet használni. A zárójelben az áll, melyik képességtõl függ az adott szaktudás, és a Szaktudás-szint/Experience-igény táblázatban hányadik típus.

Harci szaktudások:

1. Ökölharc (ügyesség, 1)

Az utcán gyakran van szükség, különösen a kezdeti idõkben, hogy puszta kézzel védd meg magad. Egy boxer nagyban segít az öklözésben.

2. Kézifegyver (ügyesség, 1)

Ezekkel a fegyverekkel nem teszed ki magad bárki kénye kedvének. Csakúgy, mint az öklöddel, csupán azokat az ellenfeleket tudod bántani, akik közvetlenül melletted állnak.

3. Pisztoly (ügyesség, 1)

A legegyszerûbb tûzfegyverek. De ha egyet a kezedbe kaparintasz, máris sokkal hatékonyabb vagy a csatákban. A hatótávolságuk elég rövid.

4. Puska (ügyesség, 2)

Nem vadászathoz kellenek. Viszonylag olcsók, de igen hatásosak. Egyes lövésre alkalmasak, de nagyobb távolságra.

5. GPI - Géppisztoly (ügyesség, 2)

Amikor a kezedben érzed a markolatát, úgy érzed magad, mint egy isten, aki most jött le a menyországból. Rövid sorozat és auto (egész tár) mód is a rendelkezésedre áll.

6. Gépkarabély (ügyesség, 3)

A szaktudás erõsen ajánlott, amikor nehezebb összecsapásokra van kilátás. Jobbak, mint a géppisztolyok. Kevés ellenfél marad talpon, ha auto módban megszórod õket.

7. Rakétavetõ (ügyesség, 3)

Néhány Szigetlakó véleménye szerint ezek a leghatékonyabb fegyverek, amelyeket találhatsz, használhatsz. csakhogy hol? És mire...?

Nem közvetlenül használható szaktudások:

8. Kártya (ügyesség, 2)

A pénzszerzés módjai eléggé korlátozottak. A kártyázás ravasz, és intelligens módja annak, hogy megvágj valakit.

9. Zárak (ügyesség, 2)

Számtalan esetben szembetalálhatod magad egy zárt ajtóval. Ha a tudás birtokában vagy, és természetesen egy álkulcs nevû kis tárgy is a zsebedben lapul, képes leszel megküzdeni az akadállyal.

10. Észlelés (ész, 1)

Ahhoz, hogy a nyomára bukkanj egy elrejtett tárgynak azzal, hogy kutatsz utána, szükséged van erre. Minél magasabb, annál jobb (mint általában)

11. Robbantás (ügyesség, 2)

Egy zárt ajtó erõsebbnek bizonyulhat, mint azt valah is elképzelnéd. Végy magadhoz egy kis robbanóanyagot, és az akadály többé nem létezik. Két félét találhatsz: C-4 plasztik és TNT. Az utóbbi valamivel brutálisabb.

Közvetlenül használható szaktudások:

12. Mászás (ügyesség, 1)

Ez nagyon egyszerû. Nem tudom, mit kellene magyarázni azon, hogyan kell egy sziklafalat megmászni.

13. Osonás (ügyesség, 2)

Ha valahol keresztül akarsz lopakodni, és nem szeretnéd, hogy észrevegyenek, ez a képesség hihetetlenül hasznos.

14. Nyomkövetés (ész, 1)

Hasznát veheted ennek a régi képességnek, amikor egy ember, vagy állat nyomát kutatod.

15. Makeup (ügyesség, 2)

A nõk többet tudnának róla mondani, de emlékeztetõül, Hollywood-ban egy csomó más felhasználási terület is létezik.

16. Meggyõzés (ész, 2)

Úgy tûnhet néha, hogy vannak emberek, akik nem akaródznak minden áron segíteni. Ha képes vagy megértetni, hogy nem akarsz rosszat, beszédre bírhatod õket.

17. Szövegfejtés (ész, 2)

Titkos, olvashatatlannak tûnõ dolgok, szövegek ismeretlenek maradnak elõtted, ha nem sajátítod el ezt az elképesztõ szaktudást.

18. Elsõsegély (ész, 2)

Ez magáért beszél. Ha te, vagy a csapattagod megsérül, e szaktudás használatával a halál közeledtét kissé lelassíthatod.

19. Orvos (ész, 4)

Hasnolít az elsõsegélyre, de sokkal hatásosabb. Egy jó csapat nem lehet meg orvos nélkül.

20. Mûszerész (ész, 3)

Ez a Te fõ, személyre szabott szaktudásod. Használd ki!

21. Elektronika (ész, 3)

Elektronikus szerkezeteket ritkán lehet találni, különösen jó állapotban. Ez a tudás segít megjavítani valamit.

Ha netán más szaktudások birtokába is jutnál, köszönd a kitartásodnak.

A szaktudásokat öt táblázatba soroljuk aszerint, mennyi experience (tapasztalat) pontszámot igényel:

 

Szaktudás szint/EXPERIENCE-szükséglet táblázat

Experience szükséglet aszerint, hogy milyen nehéz egy szaktudás

 

Szint

Nehézség >>

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

1500

3000

5000

8000

16000

2

3000

5000

8000

16000

26000

3

5000

8000

16000

26000

40000

4

8000

16000

26000

40000

70000

5

16000

26000

40000

70000

120000

6

26000

40000

70000

120000

160000

7

40000

70000

120000

160000

250000

8

70000

120000

160000

250000

400000

9

120000

160000

250000

400000

600000

10

160000

250000

400000

600000

900000


 

Tárgyak, fegyverek

Számos tárgyat lehet találni a szigeten, némelyikük nagy fontossággal bír, míg mások kevesebbel.

Ha a tárgymenüben megnyomod a kérdéses tárgy elõtti betût, egy újabb képernyõre kerülsz.

A [H], H)ord lenyomásával az adott tárgy a kezedbe kerül, vagy felöltöd magadra, ha ruháról van szó. Minderrõl úgy gyõzõdhetsz meg, hogy a tárgy neve inverzbe vált. Egyszerre csak egy fegyvert vehetsz a kezedbe, illetve egy ruhát ölthetsz magadra. Ha nem akarod, hogy egy tárgy készenlétben legyen, válasz kid az [L], L)evesz billentyût. Másik fegyver illetve ruha váltásakor nem kell külön ezt nyomni.

Az [O], O)daad kiválasztásával a csapattagok között tudsz átadni tárgyakat. Maximum 19 darab tárgy lehet nálad, és a tömegük is számít.

Ha eldobsz egy tárgyat [E], E)ldob, az örökre eltûnik, és több nem is lehet felvenni.

Ha a kérdéses tárgy lõfegyver, akkor egy újabb menüpont is feltûnik, ez a táraz. A [T] betû lenyomásával megtöltheted kiürült fegyvered abban az esetben, ha a megfelelõ lõszer is nálad van.

Billentyûzet parancsok

Return - elõre egy lépés

Kurzor jobbra/balra - jobbra fordulás

Kurzor fel/le - balra fordulás (shift nélkül)

1-6 - csapattagok karakterinformációja

D - dumálni

- használni

N - kinyitni

P - pause (felfüggeszti a játékot)

T - támadni

K - keresni

A - adni

S - szemügyre venni

C - becsukni

E - elküld, csapattagtól megválni

Space - csapat információ

F1 - Új sorrend

F7 - Save/Load

Return

Ha egyszer megnyomod a [Return] billentyût, egyet elõre lépsz. Ne ütközz gyakran falba, mert megfájdul a fejed!

Kurzor jobbra/balra

Jobbra tudsz fordulni.

Kurzor fel/le

Balra tudsz fordulni.

1-6

ha kiválasztod az 1-6 számbillentyûket, feltéve hogy van annyi csapattagod, végignézheted a jellemzõiket.

Beszélgetni

Parancsnok lévén, csak te tudsz szóba elegyedni valakivel. Ha megnyomod a [D] betût, jónéhány buborék között választhatsz a kurzorokkal, és mondanivalódat a [Return]-nel véglegesítheted. Ha olyat kérdezel, hogy (Mit tudsz errõl?...), vagy valami hasonlót, és megnyomod a [Return]-t, bejön egy villogó kurzor, és begépelheted további kérdéseidet. Ezek rendszerint egy, ritkán két szavasak lehetnek, s az esetek többségében személynevek illetve más fõnevek egyes számban. Kérlek, ügyelj arra, hogy helyesen gépelj, ellenkezõ esetben nem fognak megérteni. Az ékezetes karakterekhez 3 féle váltó billentyû áll rendelkezésre. A váltó billentyût meg kell nyomni majd fel kell engedni, ezek után nyomhatjuk meg a kívánt magánhangzót.


Á control+A

É control+E

Í control+I

Ó control+O

Ö commodore+O

Õ bal shift+O

Ú control+U

Ü commodore+U

Û bal shift+U

Használni

Lehetõség nyílik arra, sõt egyenesen elengedhetetlen, hogy idõnként egy tárgyat [T] vagy szaktudást [S] használj. Ezt úgy teheted meg, hogy célod felé fordulva megnyomod a [H], Használni billetnyût, és kiválasztod a kettõ közül valamelyiket. Ha nincs semmi következmény akkor az "Ez a tárgy/szaktudás nem jó itt" üzenetet kapod. Ha páldául használható egy tárgy, de nincs meg a megfelelõ szaktudásod hozzá, akkor a következõ a hibaüzenet: "És a szaktudás?". Végül, ha a szint alacsonyabb a kelleténél: "Nem rossz ötlet". Az Orvos és Elsõsegély szaktudások, valamint a térképek kivételek. EZEK AKÁRHOL HASZNÁLHATÓK.

Kinyitni

Ha ki akarsz nyitni egy ajtót, szekrényt, vagy ládát, vele szemben állva pusztán nyomd meg az "N" billentyût. Természetesen zárva is lehetnek, ebben az esetben valami másra lesz szükséged.

Szünet

A [P], (pause) betû lenyomásával felfüggesztheted a program futását, bármely más billentyûvel pedig újra tudod indítani.

Támadni

Vigyázz, ne ess bele abba a csapdába, hogy bárkit képes vagy vagy kinyírni. Könnyen megölhetsz olyan embert is, aki segíthetett volna fontos információkkal. Természetesen ha nagyon a begyedben van valaki, ne habozz. Majdnem mindenütt te magad is kezdeményezhetsz harcot. (lásd még: harc)

Keresni

Az észleléstõl függõen átkutathatod a területet, amelyen éppen állsz. Minél alacsonyabb a szaktudás, annál tovább tart a keresés. Egy területen csak EGY!!! irányban történik valami, és egyben felé is fordulsz.

Adni

Ez nagyon jó módja annak, hogy meggyõzz vagy megbékíts valakit. Akár pénzt, akár vele egyenértékû tárgyat is adhatsz, de néhány szereplõ egy különleges tárgyra vagy összegre vár. Próbálj rájönni, mire van szükségük.

Nézni

Nyom meg az [S] billentyût, és megtudod, mit látsz magad elõtt. Minden irányban lehet nézni.

Becsukni

A [C], C)suk segítségével becsukhatsz egy nyitott ajtót, ez minden.

Megszabadulni valakitõl

Ezen a módon elküldhetsz valakit a csapatból. Ha unod az illetõ viselkedését, ints neki búcsút az [E] billentyûvel.

Space

A [space] lenyomásával az egész csapatról megkapod a legfontosabb információkat. A név mellett az alábbiakat tudhatod meg:

Jelenlegi életerõ (AKT - aktivitás)

Ez a szám magáért beszél. (lásd még: sebesülés)

Védettség (AC - armor class)

A szám meghatározza, mennyire tompítja a ruha a sérüléseket. Alaphelyzetben nulla, s minél magasabb, annál jobb. Egyes fegyverek csak egy bizonyos ruháig hatnak, onnantól már egyáltalán nem.

Lõszer (MU - muníció)

Az éppen kézben lévõ lõfegyver muníciója. Mindig feltöltött fegyverrel járj-kelj.

Kézben lévõ fegyver (FEGYVEREK)

Az éppen kézben tartott fegyver neve, illetve ha nincs semmi nálad, akkor ököl.

Új sorrend

Számos esetben szükséged lehet, hogy megváltoztasd a csapattagok sorrendjét. A sorrend menüben mindezt megteheted, de emlékezz! Te, Neil Quoit vagy a vezetõ.

Save/Load

A játék az "A" oldalra ment, de ha lemásolod, további állásokra is szert tehetsz. Egy lemezre A-tól H-ig lehet menteni 8-8 állást.

NAGYON FONTOS, HOGY A JÁTÉK NAPI ELINDÍTÁSAKOR ELÕSZÖR AZ EREDETI ELSÕ (BOOT) OLDALT HELYEZD BE, ELLENKEZÕ ESETBEN MEGLEPÕ ÉS KELLEMETLEN DOLGOK FOGNAK TÖRTÉNNI!!!

Harc

Alkalmanként nem tudod elkerülni, hogy harcba ne keveredj, ezért jó, ha erre elõre felkészülsz.

Harc esetén megválaszthatod, hogy megfutamodsz (futás), közeledsz az ellenfélhez (elõre), vagy ténylegesen csatázol (harc). Ha elsõ látásra túl erõsnek érzed az ellenfelet, vagy harc közben nagyon meggyengülsz, nyomd meg a harc fõmenüjében az [F] billentyût. Ha túl messze vagy az ellenfeledtõl, közelebb húzódhatsz, de ennek megvan az a veszélye, hogy belédlõnek. A legbátrabb választás azonban a harc [H], mely újabb almenüt hoz elõ. Itt támadhatsz (támad) a [T] billentyûvel, védekezhetsz (védekezik) a [V]-vel, cserélhetsz tárgyat, fegyvert (cserél) a [C]-vel, és a kezedben lévõ lõfegyvered újra töltheted (táraz) a [T]-vel. A program minden csapattagon végigfut, s kiválaszthatod, hogy a következõ körben ki mit fog csinálni. A végén megkapod a kérdést: Biztos?, amelyre ha nemmel válaszolsz, visszakerülsz a fõmenübe, ha igennel, akkor jöhet a csata. Az egész mindaddig megy, amíg vagy a te csapatod, vagy az ellenfél el nem pusztul. Harc közben, ha a fõhõs, vagyis te meghalsz, azonnal vége a játéknak.

Megemlítem még, hogy automata fegyverrel való támadás esetén egy újabb menüpont is bejön, melyben egyeslövést (egyes), rövid sorozatot (soroz) és teljes tárat lõhetsz (auto). A soroz és az auto mód egy egész csapatra támadnak, csakúgy mint a gránát.

Ha az adott fegyverhez nincs meg a szaktudásod, soha nem fogsz eltalálni senkit, de ahogy növeled a képességed, látni fogod, mennyire nagy hatással van ez a csata kimenetelére. A szereplõk sorrendjének az a jelentõsége, hogy aki elöl áll, azt sebzik legnagyobb eséllyel, aki hátul, azt a legkisebbel. Minden ellenfélnek 6000 pontnyi az energiája. A csata kiértékelése közben a scrollsebesséket tudod növelni vagy csökkenteni a +/- megnyomásával. Gyõzelem esetén mindenki a csapatban ugyanannyi experience pontot kap. Ha visszavonulsz, és megint támadsz, újra ott lesz az egész csapat ellenfél, még akkor is ha az elsõ harcban már csak egy maradt. A játékban a következõ fegyverekkel találkozhatsz (az azonos fajtákból a legutolsó a legjobb.)

 

Fegyvertáblázat

Nr.

Típus

Szaktudás

Muníció

Táv

1.

Ököl

Ökölharc

-

1

2.

Boxer

Ökölharc

-

1

3.

Kés

Kézifegyver

-

1

4.

Balta

Kézifegyver

-

11

5.

Machete

Kézifegyver

-

1

6.

Kézigránát

Kézifegyver

-

5

7.

Ösztöke

Kézifegyver

-

1

8.

Walther PPK

Pisztoly

Walther lőszer

3

9.

Makarov

Pisztoly

Makarov lőszer

4

10.

Magnum

Pisztoly

.45 lőszer

6

11.

Shotgun

Puska

Shotgun lőszer

6

12.

Black Magic

Puska

Magic lőszer

7

13.

Spas

Puska

Spas lőszer

8

14.

Skorpion

Géppisztoly

Skorpió lőszer

10

15.

Ingram

Géppisztoly

Ingram lőszer

12

16.

G-111

Géppisztoly

G-111 lőszer

14

17.

Galil

Gépkarabély

Galil lőszer

12

18.

M-200

Gépkarabély

M-200 lőszer

14

19.

LX-6 Slayer

Rakétavető

Slayer rakéta

18

20.

RPG

Rakétavető

RPG rakéta

18

 

 

Ha netán még találnál ezeken kívül fegyvereket, azt köszönd a kitartásodnak.

 

Sebesülés

Ahol emberek fegyverekkel hadonásznak, ott elkerülhetetlen a sérülés. A kondíciónak öt állapota van. Ha jól érzed magad, tehát az aktivitásod több, mint 40 százalékával bírsz, akkor OK vagy. Amikor ez a szám 40 alá esik, elájulsz és az állapotod eszméletlen (ESZ). Mindazonáltal az idõ múltával az aktivitásod nõ. A következõ állapot a Súlyos (SÚL), s innentõl az állapotod folyamatosan romlik, s hamar eléri a kómást (KÓM).

Természetesen csak akkor tudsz tovább menni, ha van legalább egy mozgásképes egyén a csapatban. A fájdalom csökkentése érdekében, amíg nem jutsz el egy orvoshoz, bármelyikõtök bevetheti az elsõsegély vagy orvos szaktudását. Ezek csak akkor használhatók, ha elegendõ kötszer van az illetõnél. Mindig tudd, mit csinálsz, mert egy sikeres csata után, melyben az eredménytõl függetlenül van néhány sérült ember, nem biztos, hogy eljutsz az orvoshoz úgy, hogy életben maradnak. Egy szereplõ saját magát nem tudja gyógykezelni. Jegyezd meg! Az elsõsegéllyel csak a súlyos sérültet tudod gyógyítani, az orvossal még a kómást is. Viszont az életrekeltés lehetetlen ezen a helyen. Az az igazság, én még sohasem hallottam róla, hogy valaki megcsinálta volna ezt a varázslatot.

 

Jótanácsok

A legelsõ tanács, melyet sosem lehet eléggé megfogadni, MENTS ÁLLÁST GYAKRAN!!! A játék során ritkán, de kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy bemész egy helyre, és nem tudsz onnan kijönni. Különösen, ha a föld alatt haladsz. Mentéshez bármennyi elsõ oldalt használhatsz, de emlékezz, egy oldalra csak nyolc állás menthetõ.

Amennyiben nem az eredeti lemezekrõl akarsz a programmal játszani, azokat lemásolhatod olyan másoló program segítségével, ami negyven sávot képes ID-vel együtt másolni.

Újra emlékeztetõnek:

NAGYON FONTOS, HOGY A JÁTÉK NAPI ELINDÍTÁSAKOR ELÕSZÖR AZ EREDETI ELSÕ (BOOT) OLDALT HELYEZD BE, ELLENKEZÕ ESETBEN MEGLEPÕ ÉS KELLEMETLEN DOLGOK FOGNAK TÖRTÉNNI!!!

Mivel a játékban, legnagyobb sajnálatunkra, a falakon nem látszanak a tárgyak, berendezések képei, némi idõt el kell töltened, hogy ezeket észrevedd. A Szem [S] parancsot gyakran használd, pl. ajtók elõtt, és azokon a helyeken, ahol belépéskor történik valami. Ugyanitt a [K] keres opció igen hasznos lehet. Nem szükséges ész nélkül mindenütt a két parancsot használni.

Játék közben óriási mennyiségû információ fog a nyakadba zúdulni (az elején összefüggéstelennek tûnhetnek), ezért próbáld õket egy papíron (füzetben?) vezetni, és egy igazi mesterdetektívhez méltóan, rendszerezni, de legfõképpen értékelni. Ha figyelsz, gondolkodsz és kombinálsz, a cselekedeteidet siker fogja koronázni. Idõnként vess egy pillantást a tárgylistádra, hátha megihlet valamelyik, és a megfelelõ helyen használhatod.

Az esetek többségében, ha valakit megsértesz, és nem akar veled többé szóba állni, még meggyõzheted, akár ajándékkal, akár jó szóval.

Majdnem minden hiba javítható, azonban...

Ha experience pontot kapsz valamiért biztos, hogy az volt a feladat megoldása.

ha nyílt terepre érsz, akkurátusan pásztázd át. És legvégül, ha nem megy így, hát próbáld úgy, a játék nem egyutas, gyakran elõfordulhat, hogy a barátod vagy egy leírás mást mondott egy bizonyos feladat megoldására.

 

JÓ SZÓRAKOZÁST!!!

 

Köszönetnyilvánítás

Ács Zsolt (mamóka, C. Titusz) - Azért, mert olyan hosszú ideig elviselt bennünket a lakásában.

Balázs Gusztáv - a jó javaslataiért.

Hegyvári Krisztián (Prunoki) - Szintén az elõzõért, és egy jó kis programrészért.

A játéktesztelõk - A kitartásukért.

Zsilinszki Zoltán - Egy igen hasznos MMU szerû teszthardverért.

Az X-Vision Kft. - Hogy elõsegítették a program készítését.

Budai Imre és Sándor András - a kölcsöngépekért.

A két öreg Commodore 64, valamint a nagyszerû Amiga 2000/040 - hogy kibírták.

És hármunk...